embroidery-design-logo_da9cf4db-965f-4222-b1ea-96d1279e9621
Color-Chart-Bordados_6529e884-5a3d-4cfe-bded-b1f351f764ab

Handplant Skate Embroidery Design Download

Handplant Skate Embroidery Design Download

2.99

In stock

2.99

SKU: fiv013
View cart

Description

 

Handplant Skate for Digital Instant Download – Multiple formats embroidery machines. Tested high quality professional embroidery designs.

 

★ Size: 0,91 × 1,49 inch – 23,20 x 38,00 mm – Stitches: 1508
★ Size: 2,34 × 2,50 inch – 38,40 x 63,60 mm – Stitches: 3527
★ Size: 2,11 × 3,50 inch – 53,60 x 89,00 mm – Stitches: 5452

★ This design includes the next formats in a ZIP file downloadable upon purchase:

 • Deco, Brother, Baby Lock: PCSPES
 • Husqvarna, Viking: HUS, SEW
 • Janome, Elna, Kenmore: JEF
 • Melco: EXP
 • Singer: PCS
 • Compucon, Singer: XXX
 • Tajima: DST
 • Pfaff: VIP, VP3

 

★ All copyright and trademarks of the images and character used belong to their respective owners and are not being sold. This item is not a licensed product and I do not claim ownership over the characters used.

 

★ This design has been tested and reviewed to ensure top quality. Results may vary depending on fabric and stabilizer combination. The final result may depend on your machine, the fabric, thread quality and tension. Don’t resize or edit the file, you may loose the quality.

Downloading this embroidery design digital file you agree to the following:

The above logo design and the artwork you are about to download is the intellectual property of the copyright and/or trademark holder and is offered to you as a convenience for lawful use with proper permission from the copyright and/or trademark holder only. You hereby agree that you agree to the Terms of Use and that the artwork you download will be used for non-commercial use without infringing on the rights of the copyright and/or trademark holder and in compliance with the DMCA act of 1998. Before you use or reproduce this artwork in any manner, you agree to obtain the express permission of the copyright and/or trademark holder. Failure to obtain such permission is a violation of international copyright and trademark laws subject to specific financial and criminal penalties.

3 Sizes

embroidery-design-logo_da9cf4db-965f-4222-b1ea-96d1279e9621
Color-Chart-Bordados_6529e884-5a3d-4cfe-bded-b1f351f764ab

Handplant Skate Embroidery Design Download

2.99

SKU: fiv013
View cart

Description

Handplant Skate do natychmiastowego pobierania cyfrowego – Hafciarki wielkoformatowe. Sprawdzone, wysokiej jakości profesjonalne projekty haftu.

  ★ Rozmiar: 0,91 × 1,49 cale – 23,20 x 38,00 mm – Szwy: 1508
  ★ Rozmiar: 2,34 × 2,50 cale – 38,40 x 63,60 mm – Szwy: 3527
  ★ Rozmiar: 2,11 × 3,50 cale – 53,60 x 89,00 mm – Szwy: 5452


  ★ Projekt ten zawiera kolejne formaty w pliku ZIP do pobrania przy zakupie:

  • Deco, Brother, Baby Lock: PCSPES
  • Husqvarna, Viking: HUS, SEW
  • Janome, Elna, Kenmore: JEF
  • Melco: EXP
  • Singer: PCS
  • Compucon, Singer: XXX
  • Tajima: DST
  • Pfaff: VIP, VP3

  ★ Wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe użytych zdjęć i znaków towarowych należą do ich właścicieli i nie są sprzedawane.Ten element nie jest produktem licencjonowanym i nie roszczę sobie prawa własności do użytych znaków..

  ★ Ta konstrukcja została przetestowana i sprawdzona w celu zapewnienia najwyższej jakości. Wyniki mogą się różnić w zależności od kombinacji tkaniny i stabilizatora. Ostateczny wynik może zależeć od maszyny, tkaniny, jakości nici i napięcia. Nie zmieniaj rozmiaru ani nie edytuj pliku, możesz stracić jego jakość.

  Downloading this embroidery design digital file you agree to the following:

  The above logo design and the artwork you are about to download is the intellectual property of the copyright and/or trademark holder and is offered to you as a convenience for lawful use with proper permission from the copyright and/or trademark holder only. You hereby agree that you agree to the Terms of Use and that the artwork you download will be used for non-commercial use without infringing on the rights of the copyright and/or trademark holder and in compliance with the DMCA act of 1998. Before you use or reproduce this artwork in any manner, you agree to obtain the express permission of the copyright and/or trademark holder. Failure to obtain such permission is a violation of international copyright and trademark laws subject to specific financial and criminal penalties.